Főoldal /

TÁMOGATÁS SZARVASGOMBÁVAL OLTOTT CSEMETÉK TELEPÍTÉSÉREA támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 50 Mrd Ft. Mikorrhizált csemeték ültetésére 6 eurónak megfelelő Ft összeg/db, de legfeljebb 3225 eurónak megfelelő Ft összeg/ha vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe.

A támogatási kérelmeket kizárólag elektronikus úton az MVH online kitöltő programján keresztül lehet folyamatosan benyújtani 2016. július 20- 2018. július 30. között. A pályázatok elbírálása az alábbi bontás szerint szakaszokban történik:

  • 2016. augusztus 15.
  • 2016. október 31.
  • 2017. június 30.
  • 2017. október 31.
  • 2018. július 30.


Jelen felhívás keretében két fő tevékenység típusra lehet pályázni:

1. erdőtelepítés elsőkivitele,
2. ipari célú faültetvény telepítésének elsőkivitele.

Erdőtelepítés esetén további támogatás vehető igénybe:
a) fenntartási (ápolási) tevékenységekhez,
b) kieső tényleges jövedelem pótlásához.


Erdőtelepítés esetén az elsőkivitelhez igényelhető kiegészítő tevékenységek:

a) kerítés,
b) villanypásztor,
c) padka,
d) erdőszegély kialakítása,
e) mikorrhizált csemete telepítése.

A támogatás igénybevételének feltételei a mikorrhizált csemeték telepítésére vonatkozóan:

a) A támogatást igénylő jogszerű földhasználóként rendelkezik a tervezett erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős, nevére szóló erdőtelepítési engedéllyel,

b) a terület és a telepítési terv megfelel a mikorrhizált csemeték telepítésére vonatkozóan az 5. számú mellékletben foglalt szakmai követelményeknek (célállomány-típus, termőhelyi feltételek),

c) a telepítéshez igazolt származású, igazoltan mikorrhizált, egyedi azonosítószámmal ellátott, konténeres szaporítóanyag kerül felhasználásra. A mikorrhizáltság igazolására kizárólag a 9. számú mellékeltben szereplő tanúsító bizonylat alkalmazható.

d) a támogatást igénylő köteles a mikorrhizált szaporítóanyagok helyszíni ellenőrizhetőségét, valamint az ellenőrzéshez szükséges speciális szakmai-technikai feltételeket biztosítani.


A pályázati felhívás minden részletéről a www.szechenyi2020.hu weboldalon olvashat.
https://www.palyazat.gov.hu/vp5-811-16-erdsts-tmogatsa


Pannon Szarvasgomba Kft

1147 Budapest, Telepes u. 98. I/3.

Tel.: +36-30/822-6553

E-mail: info@pannonszarvasgomba.hu